Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dobrá Voda - Kaplnka Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dobrá Voda, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Jednopriestorová baroková kaplnka z roku 1730. [1] Kaplnku dal postaviť Juraj Pavlovič, miestny občan. V interiéri sa nachádza oltárny obraz Korunovania Panny Márie. [2]
 

V deň sv. Trojice sa v kaplnke a pri nej konajú pobožnosti, ktorých sa v hojnom počte zúčastňujú veriaci z obce i okolia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí nad obcou pri krasovej vyvieračke Mariáš.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 307.
[2 - 3] www.obecdobravoda.eu/sk/navstevnik/pamiatky-v-obci/ (2.8.2020)
GPS
48.605211, 17.518680
48°36'18.8"N 17°31'07.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk