Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Doľany – Krížová cesta
Lokalita
obec Doľany, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Krížová cesta je súčasťou významného pútnického miesta, ktoré súvisí s Kaplnkou sv. Leonarda zo 14. storočia, so zázračnou soškou sv. Leonarda, ale najmä so zázračnou liečivou vodou, ktorá v kvapkách vytekala z jaskyne za kaplnkou. Súčasťou pútnického miesta je i Kaplnka sv. Šebastiána, ochrancu proti moru, postavená na pamiatku ukončenia moru v roku 1708 nákladom doľanského farára Pavla Hartpergera. V roku 1758 dal pred kaplnku postaviť miestny farár Jozef Plechlo tri kamenné kríže, ako o tom svedčí datovanie na pilieri pod prostredným z nich. [1]
 

Až oveľa neskôr pribudli na svahu kopca nad cintorínom zastavenia Krížovej cesty. Prvých sedem stojí popri ceste vedúcej od kostola, ostatné na umelo vytvorených terasách v hornej, strmšej časti kopca. Sú to drobné kaplnky s pseudogotickým slohovým výrazom, vybudované z neomietaných tehál. Postavené boli pravdepodobne na začiatku 20. storočia a autorom ich architektúry by mohol byť Konštantín Vardai. V polkruhovo ukončených nikách sú osadené na plechu namaľované výjavy Krížovej cesty od neznámeho autora. Kompozične sú príbuzné napríklad so súbormi v Tomášikove, Trstíne, Kuklove, ale najmä v Močenku. Kaplnky sú prekryté sedlovými strieškami s kamennými krížmi na vrchole. [2]
 

Krížová cesta konči na vrchole kopca pri troch krížoch a Kaplnke sv. Šebastiána. Kamenné plastiky Ukrižovaných s dobrou sochárskou úrovňou majú prirodzené uvoľnené pohyby, vnímateľné na vysokých pilieroch aj napriek ich silno podživotnej veľkosti. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav architektonického súboru je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Doľany – Krížová cesta foto © Ľuboš Repta 9/2014Doľany – Krížová cesta foto © Ľuboš Repta 9/2014Doľany – Krížová cesta foto © Ľuboš Repta 9/2014Doľany – Krížová cesta (skupina Ukrižovania) foto © Ľuboš Repta 9/2014Doľany – Krížová cesta (Kaplnka sv. Šebastiána) foto © Ľuboš Repta 9/2014Doľany – Krížová cesta (Kaplnka sv. Šebastiána) foto © Ľuboš Repta 9/2014
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 146.
[2 - 3] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 146.
Bibliografia
www.dolany.sk
GPS
48.420249, 17.374698
48°25'12.9"N 17°22'28.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk