Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Radvaň (Banská Bystrica) - Tihányiovský kaštieľ
Lokalita
obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bola prízemná renesančná budova z prvej polovice 17. storočia; jej zvyšky sa zachovali v severozápadnej časti objektu. V roku 1819 objekt dostal klasicistickú podobu; ďalšie úpravy z 19. storočia vyústili do neorenesančného výrazu. [1] Dnešná podoba kaštieľa vznikla v druhej polovici 19. storočia ako pseudoslohová stavba, využívajúca architektonické prvky starších slohových období - renesancie a baroka. Kaštieľ je dvojpodlažná bloková budova postavená na obdĺžnikovom pôdoryse, s výrazným vstupným a zadným rizalitom. Sedlové strechy majú murované štíty s volútami a oblúčikmi. V 19. storočí bol okolo kaštieľa vytvorený malý park, z ktorého dodnes ostalo zachované iba torzo. [2]
 

Kaštieľ postavili Tihányiovci koncom 19. storočia ako obytný súbor niekdajšieho veľkostatku. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Kaštieľ prešiel v 80. rokoch 20. storočia rekonštrukciou. Komplexná pamiatková obnova bola dokončená v roku 1987. [4]
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Slúži Stredoslovenskému múzeu ako prírodvedná expozícia. Prostredie v okolí pamiatky je narušené modernou výstavbou. Kontrast historického sídla a panelových domov vyráža dych a zastavuje rozum.
Prístup
Kaštieľ je situovaný v panelovej zástavbe na okraji zaniknutého mestečka Radvaň, dnes súčasti Banskej Bystrice.
Fotogaléria
Radvaň - Tihányiovský kaštieľ foto © Patrik Kunec 3/2008Radvaň - Tihányiovský kaštieľ foto © Patrik Kunec 3/2008Radvaň - Tihányiovský kaštieľ foto © Patrik Kunec 3/2008Radvaň - Tihányiovský kaštieľ foto © Patrik Kunec 3/2008Radvaň - Tihányiovský kaštieľ foto © Patrik Kunec 3/2008Radvaň - Tihányiovský kaštieľ foto © Patrik Kunec 3/2008Radvaň - Tihányiovský kaštieľ foto © Patrik Kunec 3/2008Radvaň - Tihányiovský kaštieľ foto © Patrik Kunec 3/2008Radvaň - Tihányiovský kaštieľ foto © Patrik Kunec 3/2008Radvaň - Tihányiovský kaštieľ foto © Oto Tomeček 7/2012Radvaň - Tihányiovský kaštieľ foto © Oto Tomeček 7/2012Radvaň - Tihányiovský kaštieľ foto © Oto Tomeček 7/2012Radvaň - Tihányiovský kaštieľ foto © Oto Tomeček 7/2012Radvaň - Tihányiovský kaštieľ foto © Oto Tomeček 7/2012Radvaň - Tihányiovský kaštieľ foto © Imrich Kluka 7/2012Radvaň - Tihányiovský kaštieľ foto © Imrich Kluka 7/2012
Poznámky
[1] www.stredoslovenskemuzeum.sk (20.8.2013)
[2] www.pamiatky.sk (20.8.2013)
[3] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 29.
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 29.
GPS
48.719124, 19.136605
48°43'08.9"N 19°08'11.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk