Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolné Vestenice - Kaplnka (Kostol) Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dolné Vestenice, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka zo začiatku 19. storočia [1] Podľa iného zdroja vznikla až koncom 19. storočia ako novoklasicistická stavba. [2] Opravená (resp. asi postavená) bola v druhej polovici 19. storočia a zrekonštruovaná začiatkom 20. storočia. Jednoloďová stavba s polygonálnym oltárnym uzáverom a so vstavanou vežou, situovanou do lomeného štíta priečelia. Priestory sú zaklenuté v uzávere lunetovou klenbou, v lodi pruskými klenbami, ktorá zbiehajú medziklenbovými pásmi do vtiahnutých pilierov. Hlavná fasáda je klasicistická trojosová so stredným rizalitom, členeným pásovou rustikou. V nikách priečelia sú sochy sv. Floriána a Vendelína zo začiatku (?) 19. storočia. [3]
 

Vnútorné zariadenie je neogotické z konca 19. storočia. [4]
 

Prvá kaplnka bola postavená z dreva na spôsob kostolíka. Kanonické vizitácie z roku 1732 a 1755 uvádzajú, že ju postavil Martin Michalovič, zvaný Michaleje, dolnovestenický občan v roku 1700. Sakrálny objekt bol zasvätený ku cti sv. apoštola Jakuba staršieho. Nachádzala sa v strede obce, bola orientovaná na východ rovnobežne s obcou. V roku 1790 pri veľkom požiari zhorela aj s časťou obce. V roku 1795 bola opravená. Znovu zhorela v roku 1876. Na jej mieste postavili v roku 1894 novú (súčasnú) kaplnku zasvätenú Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 325.
[2] www.dolnevestenice.sk (29.10.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 325.
[4 - 5] www.dolnevestenice.sk (29.10.2016)
GPS
48.70316, 18.39412www.pamiatkynaslovensku.sk