Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dubno - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dubno, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1782. Prestavaný bol v roku 1927. Jednoloďový priestor s polygonálnym presbytériom a vstavanou vežou, ktorá je krytá polygonálnym ihlancom. [1] Fasáda je hladká, členená polkruhovo zakončenými oknami.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 345.
GPS
48.190831, 20.001625
48°11'27.0"N 20°00'05.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk