Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dubovica
Lokalita
obec Dubovica, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Baroko-klasicistický kaštieľ, ktorý postavili v druhej polovici 18. storočia. Po druhej svetovej vojne ostali iba 2/3 z pôvodnej stavby, ktorá bola provizórne opravená. Dvojpodlažná stavba mala dvojkrídlové priečelie so stredným rizalitom, zakončeným trojhranným štítom, v ktorom je nástenná maľba Ježiša so Samaritánkou. Pravé krídlo kaštieľa dnes už neexistuje. Z bočnej strany má ľavé krídlo barokovo vykrojený vysoký štít s polkruhovo zakončenými oknami. V rizalite je slávnostná sieň s nástropnou maľbou od Jozefa Lercha z roku 1782. Maľby znázorňujú Olymp so skupinami Luny, Neptúna, Amora, Merkúra, Marsa atď. Figurálne skupiny obklopuje iluzívne nebo a architektúra v luiséznom slohu. Zvislé steny majú nástenné maľby s hlavami rímskych cisárov, komponovaných do luiséznej architektúry s festónmi. V nikách sú mytologické postavy. [1]
 

Už od polovice 14. storočia v obci Dubovica sídlila bočná vetva Tekulovcov, z ktorej sa vyvinul rod Dobay, nazvaný podľa obce. Dobayovci v sídelnej dedine počas svojho dlhého pôsobenia - až do zrušenia poddanstva, vybudovali viacero šľachtických rezidencií. Z ich kaštieľa sa zachovala iba časť.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Kaštieľ slúži na bývanie a je súkromným majetkom.
Prístup
Stojí dosť blízko vstupu do obce, na západnej strane a je schovaný v radovej zástavbe obecných domov. Kaštieľ je vidieť z hlavnej ulice. Spoznateľný je podľa nástennej maľby v štíte.
Fotogaléria
Kaštieľ Dubovica zp © Imrich Kluka, archív (dobová fotografia, 1974)Kaštieľ Dubovica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Dubovica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Dubovica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Dubovica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Dubovica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Dubovica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Dubovica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Dubovica foto © Viliam Mazanec 7/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 347.
Bibliografia
SABOL, Dominik: Barokové maľby v dubovickom kaštieli. In: Pamiatky a múzeá, 2011, č. 1, s. 29 - 33.
www.dubovica.wordpress.com
GPS
49.138265, 20.954192
49°0 8' 17.75", 20°0 57' 15.09"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk