Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dúžava (Rimavská Sobota) - zvonica
Lokalita
obec Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická ľudová murovaná stavba na štvorcovom základe, od druhého poschodia drevená doštená. Murovanú časť delí kordónová rímsa na prízemie a poschodie, z ktorého vyrastá štíhla drevená hranolová vežička, zastrešená zvonovitou prilbou. Zvony sú z roku 1886 a 1925. [1] Fasády sú hladké.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 354.
GPS
48.351193, 19.991441
48°21'04.3"N 19°59'29.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk