Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dvorianky - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dvorianky, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol z roku 1937. Historizujúca stavba s architektonickými prvkami východoslovenského klasicizmu a ukrajinskej renesancie. Jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom presbytéria a s predstavanou vežou, v lodi transeptálne rozšírený, čím vzniká zdanlivá centrála, zaklenutá krížovou klenbou. Veža má tri vchody s predstavaným stĺpovým portikom a je členená nárožnými pilastrami. Veža má laternovú strechu so štíhlou cibuľou. Nad krížením transeptu je malá kupolovitá strešná vežička. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 354 - 355.
GPS
48.731856, 21.707234
48°43'54.7"N 21°42'26.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk