Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kúpeľný park
Lokalita
obec Bardejov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Okrem klasického kúpeľného života s liečebnými procesmi a so spoločenským životom poskytujú Bardejovské Kúpele neobmedzený pobyt v kúpeľnom parku, ktorého jednotlivé vývojové etapy sú zreteľné čitateľné, nesú pečať obdobia svojho vzniku a navzájom odlišné parkové kompozície sú bezchybne prepojené do jednotného esteticky vyváženého celku. [1]
 

Neďaleko (2 km) Bardejova leží v prekrásnom údolí obklopenom lesom malé kúpeľné mestečko Bardejovské Kúpele, dnes mestská časť Bardejova. Cestu do kúpeľov lemuje obojstranná lipová aleja, ktorá postupne zaniká v kúpeľnom parku. Park bez presného vymedzenia prechádza do okolitej krajiny cez voľné lúky so skupinami stromov s priamym prepojením do blízkych lesov. [2]
 

Všetky vývojové etapy Bardejovských Kúpeľov sa priamo viazali na krajinu a to nie len závislosťou od liečivých prameňov, ale aj priamym kontaktom s prírodným prostredím okolitej krajiny s lesmi, lúkami, potokmi, ich pretváraním a prispôsobovaním potrebám hostí, ale aj zriaďovaním nových záhradnícky upravených plôch v okolí liečebných domov a kúpeľných víl. [3]
 

Kúpeľný park bol a aj je širokospektrálnym zázemím kúpeľného života a sceľujúcim prvkom samostatných stavebných objektov do jedného celku. Kompozícia kúpeľného parku sa odvíja od pozdĺžnej údolnej osi s hlavnou komunikačnou trasou. Jej priame pokračovanie pozdĺž potoka prerušila výstavba liečebného domu Alžbeta. Jeho architektúra dosiaľ uzatvára hlavný osový priehľad. Rovinatá plocha v údolí po oboch stranách postupne prechádza do svahov. V údolí sú porasty rozmiestnené voľnejšie a sú nižšie, kým po oboch stranách sa zahusťujú, až prechádzajú do lesa a ich kompaktná zelená hmota údolie uzatvára. Plocha v uzávere údolia tiež postupne stúpa. [4]
 

Zakladanie kúpeľného parku sa začalo zásahmi a pretváraním pôvodných krajinných a lesných porastov a doplnené bolo výsadbami v bezprostrednom okolí novopostavených liečebných domov, kde vznikli plochy s kvitnúcimi stromami a kríkmi, často tvarovanými, avšak, čo je najpodstatnejšie, bolo tu veľa kvetinových záhonov. Tento trend sa v úpravách pri historických stavbách v Bardejovských Kúpeľoch udržiava dodnes. Kvitnúce záhony park žiarivo ozvláštňujú a dodávajú mu punc veľkoleposti a honoru. Pri novodobých úpravách kvetinové záhony nahradili kvitnúcimi kríkmi, ktoré pôsobia prírodnejším dojmom. Akcent sa dosahuje uplatnením variet drevín s farebnými listami. Lipová aleja lemujúca prístupovú cestu od Bardejova sa v parku postupne mení na zmiešané aleje a prerušovane zaniká v malých úpravách viazaných na jednotlivé objekty. Pri vstupe do kúpeľného parku zaujmú moderne upravené plochy. V čistých trávnikových plochách sú zahustené záhony s výsadbou okrasných kríkov, solitérne dreviny a väčšie skupiny stromov. Všetko dopĺňajú modrené prvky drobnej architektúry – fontány, lavičky, kolonáda... [5]
 

V centrálnej časti kúpeľného parku, kde je najviac historických stavieb, sú úpravy pravidelné s tvarovanými živými plotmi, ornamentálnymi záhonmi letničiek, sú tu farebné kvetinové variácie aj početné kvitnúce stromy. V závere priehľadu je predpolie kúpeľného domu Alžbeta upravené ako oddychová pobytová časť. Úprava pochádza z prelomu 70. a 80. rokov 20. storočia a je koncipovaná tak, že rešpektuje časť pôvodných prvkov a dopĺňa ich malou prechádzkovou trasou s viacerými odpočívadlami. Trasa vrcholí spevnenou plochou, v ktorej je na podstavci osadená bronzová plastika cisárovnej Alžbety (Sisi). Autorom diela je sochár I. Donáth a vytvoril ju v roku 1903. V tejto časti kúpeľného parku je sústredený bohatý rodový a druhový sortiment okrasných drevín. Za všetky možno spomenúť voľne rastúce stredomorské araukárie. Ozvláštnenie prinášajú trvalkové záhony kombinované s kvitnúcimi kríkmi. Za kúpeľným domom Alžbeta prechádza kúpeľný park do prírodno-krajinárskej časti, v ktorej je dominantným kompozičným prvkom upravený prírodný potok s mostíkmi a postupne hustnúcim lesom. Prechádzku touto časťou okrášľujú okrem zurčania vody v potoku a spevu vtákov aj výtvarné doplnky v súdobom tvarosloví. Prechádzková trasa sa nekončí, ale pokračuje do okolitej krajiny a ponúka naturálnu turistiku v krajine. [6]
 

Bardejovské Kúpele patria k najkrajším kúpeľným mestečkám na Slovensku. Ide o zaujímavé, jedinečné a esteticky podnetné prostredie. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kúpeľného parku je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kúpeľný park a Kostol sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2013Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kúpeľný park a Kostol sv. Kríža foto © Hana Farkašová 6/2019Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kúpeľný park a Kostol sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2013Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kúpeľný park (kolonáda) foto © Hana Farkašová 6/2019Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kúpeľný park foto © Hana Farkašová 6/2019Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kúpeľný park (v pozadí Hotel Astória) foto © Hana Farkašová 6/2019Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kúpeľný park (v pozadí Hotel Astória) foto © Hana Farkašová 6/2019Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kúpeľný park (v pozadí Hotel Astória) foto © Hana Farkašová 6/2019Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kúpeľný park a Hotel Astória foto © Hana Farkašová 6/2019Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kúpeľný park foto © Hana Farkašová 6/2019Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kúpeľný park foto © Hana Farkašová 6/2019Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kúpeľný park foto © Hana Farkašová 6/2019Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kúpeľný park foto © Hana Farkašová 6/2019Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kúpeľný park foto © Hana Farkašová 6/2019Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kúpeľný park foto © Hana Farkašová 6/2019Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kúpeľný park foto © Hana Farkašová 6/2019Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kúpeľný park foto © Hana Farkašová 6/2019Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kúpeľný park (v pozadí Kúpeľný dom) foto © Hana Farkašová 6/2019Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Kúpeľný park foto © Hana Farkašová 6/2019
Poznámky
[1] REŽNÁ, Natália et al.: Parky a záhrady. Bratislava: DAJAMA, 2010. s. 108.
[2] REŽNÁ, Natália et al.: Parky a záhrady. s. 109.
[3] REŽNÁ, Natália et al.: Parky a záhrady. s. 109 - 110.
[4] REŽNÁ, Natália et al.: Parky a záhrady. s. 110.
[5] REŽNÁ, Natália et al.: Parky a záhrady. s. 110 - 111.
[6 - 7] REŽNÁ, Natália et al.: Parky a záhrady. s. 111.
Bibliografia
www.bardejov.sk
GPS
49.331590, 21.265750
49°19'53.7"N 21°15'56.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk