Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dvory nad Žitavou - Kostol sv. Vojtecha
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dvory nad Žitavou, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v druhej polovici 18. storočia. Opravený bol v roku 1920. Je to jednoloďový priestor so segmentovým ukončením presbytéria a vstavanou vežou. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Veža je zastrešená ihlanom, ktorý dosadá na podstrešnú terčíkovú rímsu.
 

Kazateľnica je rokoková z čias okolo roku 1760, zdobená bohatou rokajovou ornamentikou a plastikou sv. Petra. Väčšina mobiliáru je rokoková. [2]
 

Prvá písomná zmienka o kostole v obci je z roku 1268. Z roku 1664 je posledná zmienka o kostole pred jeho zničením v protitureckých bojoch. Bola to stavba neznámeho rozsahu a pôdorysu. V prvej polovici 18. storočia bol postavený druhý kostol, pravdepodobne bez veže. Okolo roku 1750 bola pred kostol predstavaná veža. Na jej výstavbu vraj bola použitá tehla a kamene z novozámockej pevnosti. [3]
 

Vznik dnešného kostola, obdĺžnikového tvaru, spadá do konca 18. storočia (1776). Dôvodom postavenia nového kostola bol pravdepodobne prudký nárast obyvateľstva v obci. Na prelome 19. a 20. storočia museli pristavať kónické opierky, lebo vysoké klenby roztláčali obvodové steny. Kostol sa i v dnešnej dobe používa na liturgické obrady. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Dvory nad Žitavou - Kostol sv. Vojtecha - exteriér (č. ÚZPF 329/0) - architektonicko-historický a archívny výskum - rok 2007. Autori: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. P. Horanský. PhDr. M. Kadlečíková. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 357.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 357.
[3 - 4] https://sk.wikipedia.org/wiki/Kostol_svätého_Vojtecha_(Dvory_nad_Žitavou) (11.3.2018)
[5] www.pamiatky.sk (18.4.2018)
Bibliografia
www.dvory.sk
GPS
47.993723, 18.264391
47°59'37.4"N 18°15'51.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk