Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
estráda
vyvýšenie podlahy o jeden alebo viacej stupňov schodiska vo vnútornom priestore – pred trónom, oltárom, náhrobným kameňom, v arkieri a podobne.www.pamiatkynaslovensku.sk