Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Fričovce - Pohrebná kaplnka
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Fričovce, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pohrebná kaplnka nad podzemnou kryptou s voľným klasicistickým schodišťom. Postavená bola v roku 1811 a prefasádovaná v duchu romantizujúcej gotiky v druhej polovici 19. storočia. Na vonkajšom múre kaplnky je renesančný epitaf s kolopisom a erbom z roku 1577. [1]
 

Jej areál je vymedzený kamenným múrom, nadväzujúcim na dvojprúdové kamenné schodisko z juhu. Mohutné kamenné zábradlie pozostáva z tvarovaných pilierov s guľovými hmatadlami. Na začiatku schodiska sú po stranách na volútach pilierov umiestnené dve sochy sfingy s telom ležiaceho leva a ženskou hlavou s korunkou a poprsím. Areál kaplnky s charakterom malého mauzólea dal postaviť vtedajší majiteľ obce barón generál Gabriel Splény. Pod kaplnkou sú však pochovaní členovia rodu Gillany, vlastniaci Fričovce neskôr. Práve oni upravili pôvodne klasicistickú architektúru v polovici 19. storočia na neogotickú. Kaplnka tak obsahuje aj klasicistický trojuholníkový štít so štukovým frontónom v strede, fialy či kraby po stranách a zároveň neogotický vstupný otvor s lomeným oblúkom. [2] V interiéri je empírový náhrobok s postavou trúchliacej ženy od J. F. Prokopa z roku 1811. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý.
Prístup
Stojí na svahu tesne vedľa kostola, z jeho západnej strany.
Fotogaléria
Fričovce - Pohrebná kaplnka (pohľad od kostola) foto © Viliam Mazanec 1/2012Fričovce - Pohrebná kaplnka (pohľad od kostola) foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka (pohľad od kostola) foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka (pohľad od kostola) foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka (pohľad od kostola) foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka (pohľad od kostola) foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka (pohľad od kostola) foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka (pohľad od kostola) foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka (pohľad z cintorína) foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka (pohľad z cintorína) foto © Viliam Mazanec 9/2021Fričovce - Pohrebná kaplnka (pohľad z cintorína) foto © Viliam Mazanec 9/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 363.
[2] SABOL, Dominik: Kostol sv. Bartolomeja vo Fričovciach. www.korzar.sme.sk (23. 10. 2009) – citované 17.1.2015
[3] www.obecfricovce.sk (20.9.2014)
GPS
49.016577, 20.972090
49°0 0' 59.68", 20°0 58' 19.52
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk