Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Galanta - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Lokalita
obec Galanta, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková kaplnka postavená v roku 1741. Reštaurovaná bola v roku 1910 a 1949. Išlo o centrálnu šesťbokú stavbu krytú kupolou, osvetlenú malou laternou. Kupola dosadala na obiehajúcu rímsu, ktorú podopierali pilastre s volútovou hlavicou. Fasáda na nárožiach mala pilastre s rímsovou hlavicou, ktoré podopierali podstrešnú rímsu. Okná mali pásovú šambránu a vydutý frontón. V supraporte bola bohato profilovaná rímsa s erbom a letopočtom 1741. Pri vchode sa nachádzali niky a v nich kamenné plastiky sv. Petra a Pavla z čias stavby kaplnky. [1]
 

Hlavný neskorobarokový oltár z roku 1741 bol baldachýnového typu. Na drevenej menze bol reliéf sv. Rozálie, v ústrednej nike socha Piety s votívnymi darmi v pozadí. Na nikou bol baldachýn. Po stranách sa nachádzali plastiky sv. Rócha a Šebastiána a sochy sv. Jozefa a Jána evanjelistu. Neskorobarokové drevené kostolné lavice z polovice 18. storočia boli prispôsobené interiéru. [2]
 

Kaplnka bol zbúraná v roku 1963. [3] Zachránil sa inventár kaplnky - oltár, plastiky a oblúkové lavice. Po reštaurovaní bol mobiliár kaplnky umiestnený v rímskokatolíckom kostole.

Fotogaléria
Galanta -  Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © https://ozzzk.sk/galeria/ (13.6.2021)Galanta -  Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © https://ozzzk.sk/galeria/ (13.6.2021)Galanta -  Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © https://ozzzk.sk/galeria/ (13.6.2021)
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 366.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 366 - 367.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 366.
Bibliografia
www.galanta.sk
GPS
48.191646, 17.732199
48°11'29.9"N 17°43'55.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk