Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Giraltovce - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Giraltovce, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1798 ku staršej renesančnej veži, pochádzajúcej z roku 1654 a klasicisticky reštaurovanej v roku 1810. Pozdĺžny priestor kostola má polkruhový uzáver a pri prvom klenbovom poli po oboch stranách prístavby je zaklenutý pruskými klenbami, dosadajúcimi na rímsy dvojitých pilastrov. Predstavaná, pôvodne renesančná veža, dostala pri úprave v roku 1810 klasicistický výzor kordónovou a podstrešnou terčíkovou rímsou, na ktorú dosadá prilbová strecha s baňou. Vstupný portál má kamenné profilované ostenie, na jeho nadpraží je nápis vzťahujúci sa na stavbu a opravu veže. Medzi nápisom je klenák s klasicistickou rozetou. [1]
 

Oltár a krstiteľnica sú z konca 19. storočia. Murovaná kazateľnica je klasicistická z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede mesta.
Fotogaléria
Giraltovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2013Giraltovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2013Giraltovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2013Giraltovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2013Giraltovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2013Giraltovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2013Giraltovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2013Giraltovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2013Giraltovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 378.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 378.
Bibliografia
www.giraltovce.sk
GPS
49.112139, 21.515904
49°06'43.7"N 21°30'57.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk