Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hajná Nová Ves - Kaplnka sv. Imricha
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hajná Nová Ves, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pseudorománska pohrebná kaplnka z konca 19. storočia. Jednoloďový priestor s polkruhovou apsidou zaklenutou konchou, s trámovým stropom. Fasády so škárovaným kamenným murivom majú v priečelí polkruhový vstupný portál. Malý sakrálny objekt kryje sedlová strecha, v priečelí s murovaným štítom. [1] Na vrchole je kamenný kríž.
 

Ku kaplnke vedie voľné schodisko. Pozornosť upúta drevená kovaná vstupná brána. Stenu nad vstupom zdobí nápis PAX.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v interiéri uvádza oltár z čias stavby kaplnky so sochou Božského srdca – viedenská práca. [2] Dnes po ňom niet ani stopy.
 

Ide o hrobku šľachtického rodu Vizkelety, ktorá bola už dávno vykradnutá a je v zúfalom stave.

Pamiatková ochrana
-
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je zlý. Objekt je opustený a chátra.
Prístup
Stojí v poli neďaleko obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 384.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 384.
GPS
48.520957, 18.029347
48°31'15.5"N 18°01'45.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk