Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov
Lokalita
obec Želiezovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pseudogotická pohrebná kaplnka s kryptou z konca 18. storočia. Je to polygonálna stavba s fasádami, ktoré členia oporné poschodové piliere s pultovými strieškami. Vstupný portál medzi dvoma opornými piliermi má lomený uzáver a nad ním je tympanón s erbom. [1]
 

V unikátnom mauzóleu je pochovaná platonická láska Franza Schuberta Karolína Esterházy. Objekt dal postaviť gróf Ján Karol Esterházy, otec Karolíny. Jeho manželka sa mu snažila uľahčiť dlhodobú chorobu a v posledných rokoch jeho života mu z Viedne zavolala špeciálneho cukrára a kuchára Franza Sachera, tvorcu známej Sacherovej torty. [2]
 

Mauzóleum bolo postavené okolo roku 1790. [3] Prvého člena rodiny Esterházy v ňom pochovali v roku 1814. Postupne sa tu vytvorilo jedenásť vsunutých murovaných priestorov pre grófskych pozostalých, ktoré sa po uložení truhiel zamurovali a osadili pamätnými tabuľami z červeného mramoru. Posledný želiezovský gróf Kuno Coudenhove je uložený vo východnej časti hrobky. Jeho manželka, Ernestína Esterházy, bola po pohnutých vojnových dobách napriek svojmu závetu pochovaná v Rakúsku. A tak jediné prázdne miesto v 60. rokoch 20. storočia zamurovali a je bez mramorovej tabule. [4] Rovnako v hrobke nie je uložené ani telo grófa Jána Karola Esterházyho. Ten je pochovaný v Galante, odkiaľ rod pochádza. Do Želiezoviec sa vrátilo iba jeho srdce, ako si želal vo svojom závete. [5]

Pamiatková ochrana
Nevyhnutná je rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi zlý. Objekt je majetkom cirkvi, ktorá vraj na jej obnovu nemá finančné prostriedky. Súčasný stav hrobky je kritický. Do vnútra stavby zateká a ohrozené sú už i telesné pozostatky, ktoré sú tam uložené. Napriek tomu, že objekt pravidelne vetrajú, vlhne. Interiér hrobky je v relatívne dobrom stave. Popraskané sú škridle, krov sa prepadáva a preteká dnu voda i sneh. Zvonku je budova obrastená brečtanom. Vidieť ale, že jej povrch je narušený. Začína statické narušenie stien, preto je potrebné urýchlene zasiahnuť. [6]
Fotogaléria
Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014Želiezovce - Hrobka Esterházyovcov foto © Hana Farkašová 11/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 494.
[2 - 3] SAKOŠOVÁ, Milena: Mesto Želiezovce chce obnoviť hrobku Esterházyovcov. 17.6.2011, www.levice.sme.sk (citované 4.4.2015)
[4] www.zeliezovce.sk (4.4.2015)
[5 - 6] SAKOŠOVÁ, Milena: Mesto Želiezovce chce obnoviť hrobku Esterházyovcov. 17.6.2011, www.levice.sme.sk (citované 4.4.2015)
Bibliografia
www.zeliezovce.sk
GPS
48.056066, 18.661187
48.056066,18.661187www.pamiatkynaslovensku.sk