Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Plevník-Drienové - Kaplnka sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Plevník-Drienové, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistická kaplnka z polovice 19. storočia. Obnovená bola v roku 1926. Jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom a vstavanou strešnou vežičkou. Priestor je zaklenutý pruskými klenbami. Fasáda je členená lizénovým rámom. [1]
 

Výmaľba je z roku 1926. [2] Vnútorné zariadenie pochádza z 20. storočia. [3]
 

Sakrálny objekt vznikol na mieste niekdajšieho malého dreveného kostola z roku 1793, ktorý bol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi a sv. Martinovi. V roku 1824 sa zrútil. Nakoľko obce nemali finančné prostriedky na postavenie nového, murovaného kostola, dočasne, na pôvodnom mieste postavili v roku 1831 drevenú zvonicu a drevený kríž. Neskôr drevenú zvonicu rozobrali a v roku 1855 bola dokončená kaplnka. [4]
 

Kaplnka sv. Štefana kráľa bola postavená podľa projektu staviteľa Lányiho. Podnet dali obyvatelia Plevníka a Drienového. Usmerňujúcou osobnosťou bol dekan farnosti v Predmieri Ján Ihriský a výstavbu zabezpečoval zeman Štefan Zental, spolu s členmi rodiny. Práce na stavbe vykonávali obyvatelia obce. [5]
 

Po dokončení kaplnky došlo k zmene pôvodného patrocínia, zo sv. Jána Krstiteľa a sv. Martina, na sv. Štefana kráľa. Bolo to podmienené dobou, pretože Maďari boli v roku 1849 porazení a svetská vrchnosť, ktorá k Maďarom inklinovala, akúsi „náplasť“ hľadala aj v tom, že novopostavené kostoly a kaplnky dala posväcovať menami uhorských panovníkov. V súčasnosti sa v kaplnke osobitne uctieva Panna Mária Sedembolestná. [6]
 

V roku 1926 ku kaplnke pristavali predsieň a sakristiu. [7]

Pamiatková ochrana
Opravovaná bola v roku 1906, 1926, 1975, 1997 a 1999. [8]
 

V roku 1975 sa uskutočnila generálna oprava, postavila sa murovaná strešná vežička, zriadil sa obetný oltár tvárou k ľudu. V roku 1997 sa vykonali ďalšie stavebné úpravy v prednej i zadnej časti kaplnky. [9]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Plevník-Drienové - Kaplnka sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 7/2017Plevník-Drienové - Kaplnka sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 7/2017Plevník-Drienové - Kaplnka sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 7/2017Plevník-Drienové - Kaplnka sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 7/2017Plevník-Drienové - Kaplnka sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 7/2017Plevník-Drienové - Kaplnka sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 7/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 476.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 476.
[3] Informačná tabuľa v teréne. (7/2017)
[4] Plevník-Drienové. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plevník-Drienové na roky 2015 – 2025. Vypracovala Regionálna rozvojová agentúra Púchov, Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov.
[5 - 7] Informačná tabuľa v teréne. (7/2017)
[8] Plevník-Drienové. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plevník-Drienové na roky 2015 – 2025. Vypracovala Regionálna rozvojová agentúra Púchov, Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov.
[9] Informačná tabuľa v teréne. (7/2017)
GPS
49.166529, 18.498573
49°09'59.5"N 18°29'54.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk