Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
hajtman
veliteľ ozbrojenej jednotkywww.pamiatkynaslovensku.sk