Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košice - Kaplnka sv. Floriána
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnku dal postaviť majiteľ košického pivovaru Konštantín Bauernebl s rodinou v roku 1923. Pôvabnú stavbu v secesnom slohu, ktorá nahradila staršiu kaplnku z roku 1825, navrhol košický architekt Jozef Wirth. [1]
 

Kaplnka má štvorcový pôdorys. Vstup je orientovaný na východnú stranu. Dvere sú dvojkrídlové, s pôvodnou kovanou mrežou. V každom rohu stavby je pilier s kruhovým pôdorysom. Výzdobu tvorí rastlinný motív dubových listov so žaluďmi na hlaviciach pilierov i nad vchodom, kde je kombinovaný s plastickým krížom. Bočné fasády majú zdvojené neorománske okná. Strecha je stanová, zdôraznená trojuholníkovými štítmi na každej strane, na vrchole so železným krížom. [2]
 

V interiéri sa nachádza oltár, nesúci zvyšok staršieho kamenného podstavca, na ktorom je text: „DIRO MOTA / ICTU CORDA / TE FLAMIS / VINDI CEM / E XOPTA VERE / TRU CEM“ (Hroznou pohromou ochromené srdcia túžia za Tebou, ktorý si pevnou oporou proti plameňom.) „Com SRJu Eqte / Miche Fördör / Urbis Senatore“ (S podporou Michala Fordora, mestského senátora.) Na oltárnej menze stojí pieskovcová polychrómovaná socha svätého Floriána, z roku 1822, ktorej autorstvo sa pripisuje košickému sochárovi poľského pôvodu Vincentovi Staviarskému. [3]
 

Na dvoch mramorových tabuľkách na vnútorných stenách sú nápisy:
 

„SEDENTE / PIO XI ROMANO PONTIFICE / PRAESULE CASSOVIENSI / DRE AUGISTINO FISCHER-COLBRIE / PAROCHO BARNABA TOST / CANONICO CAPITULARI ANNO / DOMINI 1923.“ (V čase Pia XI., rímskeho pápeža, košického biskupa Dr. Augustína Fischer-Colbrie, farára Barnabáša Tosta, kanonika kapituly, Roku Pána 1923.) [4]
 

„SACELLUM HOC NOVUM / PRO STATUA / SANCTI FLORIANI MARTYRIS / CENTENARIA / LOCO LABEFACTATAE IAM / CAPELLAE ANTIQUAE / POSUIT / CONSTANTINUS BAUERNEBL / CIVIS CASSOVIENSIS / ET EJUS / FAMILIA.“ (Túto novú kaplnku pre storočnú sochu svätého Floriána, mučeníka, na mieste už rozpadnutej starobylej kaplnky, postavil Konštantín Bauernebl, košický občan a jeho rodina.) [5]
 

Ozdobne kovaná vchodová mreže nesie inciály J.M. Sú to iniciálky Michala Jakuboviča, majiteľa krčmy na Floriánskej ulici, ktorý organizoval finančnú zbierku. [6]
 

Ide o jednu z najkrajších košických kaplniek.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý.
Prístup
Nachádza sa na Floriánskej ulici v Košiciach. Za kaplnkou stojí vysoký komín bývalého pivovaru.
Fotogaléria
Košice - Kaplnka sv. Floriána foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Kaplnka sv. Floriána foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Kaplnka sv. Floriána foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Kaplnka sv. Floriána foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Kaplnka sv. Floriána foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Kaplnka sv. Floriána foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Kaplnka sv. Floriána foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Kaplnka sv. Floriána foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Kaplnka sv. Floriána foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Kaplnka sv. Floriána foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Kaplnka sv. Floriána foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Kaplnka sv. Floriána foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Kaplnka sv. Floriána foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Kaplnka sv. Floriána foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Kaplnka sv. Floriána foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Kaplnka sv. Floriána foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Kaplnka sv. Floriána foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Kaplnka sv. Floriána foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Kaplnka sv. Floriána foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Kaplnka sv. Floriána foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Kaplnka sv. Floriána foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Kaplnka sv. Floriána foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Kaplnka sv. Floriána foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Kaplnka sv. Floriána foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Kaplnka sv. Floriána foto © Viliam Mazanec 3/2015
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. Košice: Pre mesto Košice vydalo Združenie pre podporu a rozvoj kultúry na východnom Slovensku ASPRODECUS, 2009. s. 183.
[2 - 5] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 183.
[6] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 184.
Bibliografia
www.kosice.sk
GPS
48.718331, 21.247330
48.718331,21.247330www.pamiatkynaslovensku.sk