Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kovarce - Kaplnka sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kovarce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Historizujúca kaplnka postavená v rokoch 1879 - 1880 ako mauzóleum rodiny Wágnerovcov. [1]
 

Základný kameň kaplnky svätej Anny bol položený v roku 1879 a o rok neskôr bol objekt vysvätený. Dal ju postaviť Andrej Wágner, ktorý bol významným budapeštianskym lekárom, členom lekárskeho konzília na kráľovskom dvore Františka Jozefa II. Do Kovariec sa dostal v sedemdesiatych rokoch 19. storočia. Od Pavla Welleho si v obci kúpil kaštieľ, približne 500 hektárov lesov i polí a skrachovaný cukrovar. [2]
 

Podľa kovarskej kroniky nechal Welle údajne cukrovar podpáliť, zobral poistné a potom sa v Kovarciach viac neukázal. Bol to špekulant a cukrovar potom predal na burze. Za zmienku tiež stojí, že Welle bol spoločníkom Antona Welsa, pradeda americkej filmovej hviezdy Audrey Hepburnovej, ktorý mal v Kovarciach tiež kaštieľ. [3]
 

Andrej Wágner sa v Kovarciach nevenoval veľkostatkárskej činnosti, a polia dal do prenájmu Židom. Jeho rodina chodila do kaštieľa len letovať. Keďže sa dedilo po praslici, neskôr to boli Bubalovci a Schlickovci, ktorý chodili do Kovariec až do roku 1945, kedy im bol majetok skonfiškovaný. [4]
 

Andrej Wágner postavil kaplnku na počesť svojej zosnulej manželky Anny Papstovej, a slúžiť mal ako rodinné mauzóleum. V roku 1880, po vysvätení, boli do krypty pod kaplnkou privezení desiati Wágnerovi príbuzní. Exhumovali ich z budapeštianskeho cintorína prominentov Farkas rét (Vlčia lúka), a bola medzi nimi Wágnerova manželka, jeho rodičia, brat, svokrovci a ešte nejaké malé deti. Keďže hrobka mala dvanásť hrobových miest, neskôr v nej bol pochovaný aj samotný Wágner a niektorý z jeho synov alebo dcéra. [5]
 

Po vojne sa o kaplnku sv. Anny starali rádové sestry z ústavu pre duševne chorých, ktoré tam chodili upratovať. Okolo roku 1965 sa začal objekt devastovať. Kaplnka bola dovtedy prístupná, ale neslúžili sa v nej omše. V roku 1957 sa do kostolíka prišli pozrieť nejakí Američania, ktorí boli na návšteve u rodiny v Kovarciach. S kostolníkom a rádovými sestrami zostúpili do krypty a vyťahovali truhly a fotili si ich. Nepodarilo sa však zistiť, či išlo o príbuzných Wágnerovcov. [6]
 

Vandali vtrhli do kaplnky v roku 1965. Vylámali zamrežované okná, zvnútra si otvorili dvere a ničili čo sa dalo. O dva roky neskôr sa devastácii nevyhla ani krypta pod kaplnkou. Bezohľadní ničitelia nemali žiadnu úctu k zosnulým. Po vylámaní hrobky dole všetko porozbíjali a mŕtvoly orabovali. Išlo o zámožných ľudí, takže určite mali na sebe prstene a retiazky zo zlata. [7]
 

Kaplnka bola v rozkradnutom a poškodenom stave až do roku 1983. Chodil si tam kto chcel a kedy chcel. Našli sa v ňom reťaze a špagáty, po ktorých sa ľudia spúšťali do krypty. S príchodom nového farára Viktora Zborana sa v roku 1983 sa začala rekonštrukcia kaplnky. Bolo to bez súhlasu štátnych orgánov a Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska, na čo doplatil aj farár, a po trištvrte roku musel z Kovariec odísť. Krypta sa tak nestihla dať do normálneho stavu, a keďže nik nevedel kam so stavebným odpadom, aj ten putoval do hrobky. Odvtedy bola kaplnky uzavretá a ľudia sa o ňu príležitostne starali. Výročné bohoslužby sa tam začali konať až po roku 1989, vždy na sviatok sv. Anny, ktorej je kaplnka zasvätená. Tradícia ustala v roku 2005, kedy sa na budove začali robiť stavebné úpravy. [8]
 

Na fasáde kaplnky sa otĺkla zvlhnutá omietka a v novembri 2008 sa začala otvárať krypta. V súčasnosti je už vyčistená. V hrobke boli tony odpadu. Spod kaplnky sa vyhádzali tehly, dlaždice aj koly z vinohradu, ktoré boli pomiešané s pozostatkami mŕtvych. Našli sa aj šperky, ktoré unikli pozornosti vykrádačov hrobov, zvyšky modlitebných knižiek a poškodenú mramorovú sväteničku. Najväčšou vzácnosťou rozbitý základný kameň z roku 1879. Má rozmery 60 x 80 centimetrov. Zložili ho z úlomkov, nie je kompletný, ale dá sa čítať. [9]
 

Cieľom otvorenia krypty bolo jednak podporiť vyschnutie zvlhnutého muriva, a tiež sprístupniť ju. Nakladanie s pozostatkami zosnulých dozoroval Jozef Molnár z pohrebnej služby v Nitrianskej Strede. V krypte sa mimo iného našla aj pôvodná tabuľa s menami ľudí, ktorí v nej spočinuli. [10]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V 60. rokoch 20. storočia ju devastovali vandali. Až v roku 2009 sa začalo pracovať na rekonštrukcii kaplnky vďaka miestnemu nadšencovi Petrovi Geršimu, ktorý tiež odkryl sutinami zasypané priestory krypty a podieľal. Obnova Kaplnky sv. Anny sa robila bez akejkoľvek finančnej podpory. Peter Gerši zorganizoval brigády na vypratanie hrobky a očistenie zvlhnutej murovky. [11]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky nie je dobrý.
Fotogaléria
Kovarce - Kaplnka sv. Anny foto © Jana Lacková 3/2022Kovarce - Kaplnka sv. Anny foto © Jana Lacková 3/2022Kovarce - Kaplnka sv. Anny foto © Jana Lacková 3/2022Kovarce - Kaplnka sv. Anny foto © Jana Lacková 3/2022Kovarce - Kaplnka sv. Anny foto © Jana Lacková 3/2022Kovarce - Kaplnka sv. Anny foto © Jana Lacková 3/2022Kovarce - Kaplnka sv. Anny foto © Jana Lacková 3/2022Kovarce - Kaplnka sv. Anny foto © Jana Lacková 3/2022Kovarce - Kaplnka sv. Anny foto © Jana Lacková 3/2022Kovarce - Kaplnka sv. Anny foto © Jana Lacková 3/2022Kovarce - Kaplnka sv. Anny foto © Jana Lacková 3/2022
Poznámky
[1 - 11] Zdevastovaný kostolík nad Kovarcami opäť privíta návštevníkov. 23. jún 2009, https://mynitra.sme.sk/c/4901583/zdevastovany-kostolik-nad-kovarcami-opat-privita-navstevnikov.html (28.5.2018)
Bibliografia
www.obeckovarce.sk
GPS
48.489892, 18.178292
48°29'23.6"N 18°10'41.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk