Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stupava - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Stupava, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kostol, ktorý postavili v prvej polovici 17. storočia. [1] Dnešný vzhľad stupavského kostola je pozoruhodný a zaujímavý svojim exteriérom aj interiérovou výzdobou. Má renesančné základy, ale je silne prestavaný v barokovom slohu a čiastočne moderne zrekonštruovaný. Najstaršie údaje z kroník dokladajú jeho existenciu už v 14. storočí. Pôvodne to bol jednoloďový drevený kostolík, neskôr sa uvádza ako kostolný hrad. V 15. storočí bol opevnený vysokým múrom a slúžil ako útočisko v čase vojen. [2] Zbarokizovaný bol začiatkom 18. storočia. Rozšírený a nanovo upravený bol v rokoch 1764 – 1767. [3] Vtedy bola Stupava pod správou rodiny Pálffyovcov. Podľa záznamov farského archívu z pôvodného kostola ostal iba jeden múr. Chrámová loď sa zväčšila, boli pristavené bočné lode a kaplnky, ktoré tvoria barokový symetrický pôdorys kríža. Chrám bol posvätený v roku 1767. [4] Opäť opravovaný bol po požiaroch v rokoch 1911 a 1935. Hlavné priečelie kostola členia pilastre s iónskou hlavicou. Do štítového priečelia s edikulou je vstavaná nová veža (1911), členená horizontálnou bosážou, ochodzou na krakorcoch a pilastrami s iónskou hlavicou. Veža je krytá baňou. V nikách hlavnej fasády sú platiky svätcov a Krista kráľa. [5]
 

Kostol je trojloďový s oblým uzáverom, presbytéria, so vstavaným chórom na západnej strane, ktorý sa do lode otvára širokou arkádou. Presbytérium je zaklenuté českou klenbou. Hlavná loď a bočné lode sú zaklenuté krížovou hrebienkovou klenbou. Na severnej a južnej strane v priestore druhého klenbového poľa sú pristavané kaplnky s centrálnym polygonálnym pôdorysom. [6] Stredná loď je zaklenutá krížovou klenbou nesenou členenými piliermi, ktoré sú zakončené korintskými hlavicami. Kostol má okrem hlavného oltára aj štyri bočné oltáre., ktoré sú charakteristické tým, že na stenách visia obrazy štrnástich zastavení Krížovej cesty. V každej bočnej lodi je vstavaná aj spovednica. Z pravej lode vedú schody na chorus. Pod schodmi sa nachádza „žebrakyňa“, ktorá bola v minulosti zrejme určená najnižším vrstvám stupavskej spoločnosti. Výzdoba je neskorobaroková, hlavný oltár z roku 1904 je pseudobarokový. [7]
 

K barokovým pamiatkam v kostole patria: oltár Piety, oltár svätého Jána Nepomuckého, kaplnka svätej Anny, kaplnka svätého Michala Archanjela, bronzová krstiteľnica, nádobka na posvätnú vodu, epitaf Jána a Daniela Lonzkronera, erb grófa Leopolda II. Pálffyho, pamätná tabuľa na barokovú prestavbu kostola, dve barokové plastiky v nikách svätyne (svätý Ladislav a svätý Imrich) a baroková kazateľnica. Oratórium je na ľavej i pravej strane nad presbytériom. Na ľavej strane ich používala rodina grófa Károlyiho pri účasti na pobožnostiach Oratórium má samotný vstup zo západnej strany chrámu. Na vonkajšej stene má dve okná, ktoré tvoria architektúru vonkajšej lode kostola. Okná sú opatrené mrežou a sú pôvodne drevené. Balkóny sú zasklené pôvodnými sklami. Chorus sa nachádza v západnej časti chrámu nad hlavným vstupom. Nachádza sa tu veľký organ z prvej polovice 19. storočia. Má 21 registrov. Historický organ bol skonštruovaný neznámym majstrom v roku 1827 a v roku 1858 ho opravil a obnovil majster Martin Šaško z Brezovej. [8]
 

Pôvodný vstup na chorus zvonka z ľavej bočnej lode sa už nepoužíva. Z chorusu vedie vstup do veže kostola. Je to vysoká impozantná veža, ktorá má približne 43 m. Nad strechou kostola sú dve poschodia a zakončená je cibuľovitou strechou. Medzi jej najvyššími poschodiami je po štyroch stranách na mohutných konzolách terasa. [9]
 

Neďaleko fary sa nachádza ďalšia významná sakrálna stavba - baroková kaplnka s Kalváriou z rokov 1709 - 1713. Pred kostolom je umiestnený trojičný stĺp z polovice 18. storočia. [10]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 2000 po rekonštrukcii sa podarilo dostať organ do pôvodného historicky hodnotného stavu. [11]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je výborný. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa na Námestí sv. Trojice v Stupave.
Fotogaléria
Stupava - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Imrich Kluka 5/2009Stupava - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Hana Farkašová 7/2015Stupava - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Hana Farkašová 7/2015Stupava - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Hana Farkašová 7/2015Stupava - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Hana Farkašová 7/2015Stupava - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Hana Farkašová 7/2015Stupava - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Hana Farkašová 7/2015Stupava - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Hana Farkašová 7/2015Stupava - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Hana Farkašová 7/2015Stupava - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Hana Farkašová 7/2015Stupava - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Hana Farkašová 7/2015Stupava - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Hana Farkašová 7/2015Stupava - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Hana Farkašová 7/2015Stupava - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Hana Farkašová 7/2015Stupava - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Hana Farkašová 7/2015Stupava - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Hana Farkašová 7/2015Stupava - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Hana Farkašová 7/2015Stupava - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Hana Farkašová 7/2015Stupava - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Hana Farkašová 7/2015Stupava - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Hana Farkašová 7/2015Stupava - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Hana Farkašová 7/2015Stupava - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Hana Farkašová 7/2015Stupava - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Hana Farkašová 7/2015Stupava - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Hana Farkašová 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 213.
[2] www.farastupava.sk (13.12.2013)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 213.
[4] www.farastupava.sk (13.12.2013)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 213 - 214.
[6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 213.
[7 - 9] www.farastupava.sk (13.12.2013)
[10] www.stupava.sk (13.12.2013)
[11] www.farastupava.sk (13.12.2013)
Bibliografia
www.stupava.sk
GPS
48.273143, 17.033035
48°16'23.3"N 17°01'58.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk