Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nová Ves nad Žitavou - neorokokový kaštieľ
Iný názov
Nová Ves pri Žitve
Lokalita
obec Nová Ves nad Žitavou, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ bol postavený v prvej tretine 19. storočia. Opravený a stavebne upravený bol na začiatku 20. storočia, keď boli dobudované nárožné bašty a upravená fasáda. Objekt je dvojpodlažný, stavaný na pôdoryse písmena U s čestným nádvorím. Na vonkajších nárožiach stredného traktu sú nárožné bašty so šesťuholníkovým pôdorysom. V interiéri je to dvojtraktová budova s aditívne radenými miestnosťami. Fasády sú členené lizénovým rámom, kordónovou a širokou podstrešnou rímsou. Okenné šambrány s okrídleným segmentovým frontónom. Okolo kaštieľa je anglický park. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Kaštieľ sa užíva a je v dobrom stave. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou.
Prístup
Stojí takmer v strede obce, neďaleko neoklasicistického kaštieľa.
Fotogaléria
Nová Ves nad Žitavou - neorokokový kaštieľ foto © Imrich Kluka 3/2012Nová Ves nad Žitavou - neorokokový kaštieľ foto © Imrich Kluka 3/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a i.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 402.
GPS
48.289147, 18.326158
48°0 17' 20.93", 18°0 19' 34.17"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk