Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hokovce - prícestná socha sv. Jána Nepomuckého
Lokalita
obec Hokovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kamenná socha z polovice 19. storočia.
Bibliografia
www.hokovce.euwww.pamiatkynaslovensku.sk