Literárne pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horná Lehota - Rodný dom Sama Chalupku
Lokalita
obec Horná Lehota, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Dom, v ktorom sa narodil básnik Samo Chalupka (1812 – 1883), slúžil ako evanjelická fara. Významnú osobnosť slovenskej literatúry pripomína na dome umiestnená pamätná tabuľa. [1] Samo Chalupka je pochovaný na miestnom cintoríne.
 

V Hornej Lehote pôsobil aj spisovateľ a dramatik Jozef Gregor-Tajovský.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 421.www.pamiatkynaslovensku.sk