Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horná Streda - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horná Streda, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bol barokový kostol postavený v roku 1728 na mieste gotického kostola z roku 1353. V roku 1924 ho úplne prestavali a rozšírili o priečnu loď a nový priestor pokryli kazetovým železobetónovým stropom. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 uvádza, že z pôvodného vnútorného zariadenia sa zachovalo šesť svietnikov z druhej polovice 18. storočia a dve barokové sochy kľačiacich anjelov. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 423.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 423.
Bibliografia
www.hornastreda.sk
GPS
48.655709, 17.843205
48°39'20.6"N 17°50'35.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk