Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Štitáre - prícestná socha Piety
Iný názov
Horné Štitáry, Čitáre
Lokalita
obec Horné Štitáre, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kamenná socha na staršom pilieri, pochádzajúcom z trojičného pomníka z roku 1695.www.pamiatkynaslovensku.sk