Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hubovo - zvonica
Lokalita
obec Hubovo, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica pochádzajúca z konca 18. storočia. Drevená zrubová ľudová stavba so šindľovou pultovou strieškou a šalovanou nadstavbou, zakončenou štíhlym šindľovým ihlancom. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Hubovo - zvonica foto © Ladislav Luppa 7/2019Hubovo - zvonica foto © Ladislav Luppa 7/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 466.
GPS
48.399168, 20.368562
48°23'57.0"N 20°22'06.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk