Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Zahorany - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Horné Zahorany, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1808 – 1814. Renovovaný bol v 20. storočí. Sieňový priestor má segmentový uzáver a rovný doskový strop. Na čelnej fasáde je murovaný štít, členený horizontálnymi rímsami. [1]
 

Oltár portálového typu je klasicistický so štyrmi stĺpmi a ústredným obrazom Ježiša v Getsemanskej záhrade od E. Putru z roku 1913. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Horné Zahorany - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2021Horné Zahorany - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2021Horné Zahorany - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2021Horné Zahorany - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 435.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 435.
GPS
48.462644, 20.010754
48°27'45.5"N 20°00'38.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk