Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horný Tisovník - Kostol sv. Filipa a Jakuba
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horný Tisovník, okres Detva, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol, v období renesancie úplne prestavaný a v polovici 18. storočia (1751 – 1755) bol barokovo upravený. Opravili ho v roku 1896 a v 20. storočí. Jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria, s pristavanou sakristiou a bez veže. Interiér je zaklenutý valenou klenbou s lunetami. Pod vstavaným chórom je krížová klenba. Hladká fasáda bola v 20. storočí čiastočne spevnená opornými piliermi. [1]
 

Hlavný oltár s neskorobarokovou stĺpovou architektúrou má v nadstavci obraz Panny Márie v gloriole mrakov, pochádzajúci z polovice 18. storočia. Bočné oltáre Panny Márie a Božského srdca sú z polovice 18. storočia, so staršími plastikami svätcov. Medená tepaná krstiteľnica na rokajovom kovanom ramene pochádza z polovice 18. storočia. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 spomína v sakristii procesiový kríž s korpusom, ľudovú drevorezbu z konca 18. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 438.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 438.
GPS
48.417795, 19.363781
48°25'04.1"N 19°21'49.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk