Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hostie - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hostie, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1798 na mieste starého kostola, spomínaného v roku 1561. Jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria, s pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskou klenbou, ktorá dosadá na vtiahnuté piliere. Fasády sú hladké. Veža je situovaná na strednú os priečelia a krytá ihlancovou strechou. [1]
 

Kazateľnica je klasicistická z roku 1798 s polygonálnym parapetom a baldachýnom, zdobeným pletencom a festónmi. Kamenná krstiteľnica je klasicistická z čias stavby kostola. Zvon z roku 1766 je od E. Christelliho a druhý z roku 1808 od J. Pestera z Banskej Štiavnice. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 uvádza v inventári kostola barokový kalich na šesťlaločnej nohe, zdobený kovanou aplikáciou z prvej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 440.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 440.
Bibliografia
www.hostie.sk
GPS
48.457426, 18.438107
48°27'26.7"N 18°26'17.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk