Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Turčianska Štiavnička - Mauzóleum Révayovcov
Lokalita
obec Turčianska Štiavnička, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Koncom 19. storočia si dali Révayovci [1] postaviť rodinnú hrobku na miestnom cintoríne. Mauzóleum bolo postavené v neogotickom slohu s prvkami eklektizmu. [2] Nad hlavným vchodom sú dva erby - Révayovcov a Abaffyovcov. Príslušníci Révayovského rodu žili v Turčianskej Štiavničke až do roku 1945.
 

Mauzóleum svojou polohou, na vrchole kopca, dominuje celému okoliu. Tento veľkolepý účinok v podstate malej stavby, navodzuje centrálny pôdorys gréckeho kríža, ktorému zodpovedá členitosť hmôt v exteriéri. Jednotlivé prvky sa vyznačujú štylizáciou a zjednodušovaním tvarov, inšpirovaných gotikou. Dojem monumentality, akým táto stavba jednoznačne pôsobí, sa dosiahol jednoduchosťou, čistotou tvarov a silným účinkom architektúry, inšpirovanej stredovekom v symbióze s prírodným prostredím. Poloha na vysokom a holom kopci mimoriadne silne zvýraznila efekt stavby. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav objektu je dobrý. V súčasnosti slúži mauzóleum ako dom smútku.
Prístup
Stojí na cintoríne v Turčianskej Štiavničke.
Fotogaléria
Turčianska Štiavnička - Mauzóleum Révayovcov foto © Viliam Mazanec 10/2014Turčianska Štiavnička - Mauzóleum Révayovcov foto © Viliam Mazanec 10/2014Turčianska Štiavnička - Mauzóleum Révayovcov foto © Viliam Mazanec 10/2014Turčianska Štiavnička - Mauzóleum Révayovcov foto © Viliam Mazanec 10/2014Turčianska Štiavnička - Mauzóleum Révayovcov foto © Viliam Mazanec 10/2014Turčianska Štiavnička - Mauzóleum Révayovcov foto © Viliam Mazanec 10/2014Turčianska Štiavnička - Mauzóleum Révayovcov foto © Viliam Mazanec 10/2014Turčianska Štiavnička - Mauzóleum Révayovcov foto © Viliam Mazanec 10/2014Turčianska Štiavnička - Mauzóleum Révayovcov foto © Viliam Mazanec 10/2014Turčianska Štiavnička - Mauzóleum Révayovcov foto © Viliam Mazanec 10/2014Turčianska Štiavnička - Mauzóleum Révayovcov foto © Viliam Mazanec 10/2014Turčianska Štiavnička - Mauzóleum Révayovcov foto © Viliam Mazanec 10/2014Turčianska Štiavnička - Mauzóleum Révayovcov foto © Viliam Mazanec 10/2014Turčianska Štiavnička - Mauzóleum Révayovcov foto © Viliam Mazanec 10/2014Turčianska Štiavnička - Mauzóleum Révayovcov foto © Viliam Mazanec 10/2014Turčianska Štiavnička - Mauzóleum Révayovcov foto © Viliam Mazanec 10/2014Turčianska Štiavnička - Mauzóleum Révayovcov foto © Viliam Mazanec 10/2014Turčianska Štiavnička - Mauzóleum Révayovcov foto © Viliam Mazanec 10/2014Turčianska Štiavnička - Mauzóleum Révayovcov foto © Viliam Mazanec 10/2014Turčianska Štiavnička - Mauzóleum Révayovcov foto © Viliam Mazanec 10/2014Turčianska Štiavnička - Mauzóleum Révayovcov foto © Viliam Mazanec 10/2014Turčianska Štiavnička - Mauzóleum Révayovcov foto © Viliam Mazanec 10/2014Turčianska Štiavnička - Mauzóleum Révayovcov foto © Viliam Mazanec 10/2014Turčianska Štiavnička - Mauzóleum Révayovcov foto © Viliam Mazanec 10/2014Turčianska Štiavnička - Mauzóleum Révayovcov - nová prístavba foto © Viliam Mazanec 10/2014
Poznámky
[1] Révayovci sú spojení najmä s dejinami Turca, kde príslušníci šľachtického rodu zastávali post dedičných turčianskych županov. Rod však mal pôvod v juhouhorskom Srieme, kde pôvodne vlastnil hrad Réva (dnes Rivica). Po roku 1526 bratia František a Štefan Révayovci ušli pred Turkami do Horného Uhorska a vstúpili do služieb Habsburgovcov. Obaja vynikli ako vojaci. František sa stal navyše aj uhorským miestodržiteľom. Za verné služby im panovník daroval hradné panstvá Sklabiňa a Blatnica v Turčianskej stolici. Počas 17. storočia sa rod rozvetvil na viacero vetiev podľa ich feudálnych sídiel (Sklabiňa, Trebostovo, Mošovce, Štiavnička, Bystrička). Okrem Turca získali majetky v Nitrianskej stolici (Holíč, Ostrý Kameň) a Trenčianskej stolici (Beckov, Lietava). Obe základné vetvy Révayovcov získali barónsky titul (1556 a 1635), neskôr sa niektorí príslušníci rodu stali aj grófmi (1723, 1805, 1916). Révayovcovci si udržali na Slovensku majetky až do roku 1945, keď im ich štát skonfiškoval. Z mnohých vynikajúcich členov rodu vyniká Peter Révay (zomrel v roku 1622), uhorský humanista, historik, turčiansky župan a strážca uhorskej kráľovskej koruny. FEDERMAYER, Frederik: Šľachtické rody. In: Slovensko. Ottova obrazová encyklopédia. Bratislava: Agentúra Cesty, 2006. s. 56.
[2] POHANIČOVÁ, Jana: Neogotické hrobky aristokratických rodov na území Slovenska. In: Pamiatky a múzeá, 2003, č. 4, s. 31.
[3] POHANIČOVÁ, Jana: Neogotické hrobky aristokratických rodov na území Slovenska. s. 31 - 32.
GPS
49.083413, 19.016786
49.083413,19.016786www.pamiatkynaslovensku.sk