Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hradisko (Terňa) - Chrám Nanebovzatia Panny Márie
Pravoslávna konfesia
Lokalita
obec Terňa, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený koncom 18. storočia. Jednoloďový priestor s oblým uzáverom a západnou predstavanou vežou. Sakrálny objekt mal pôvodne po obidvoch stranách lode malé výklenkové kaplnky, ale dnes už severná neexistuje. Loď je krytá dvoma pruskými klenbami a jednou českou plackou. Hladké fasády majú termálne okná. Hranolová veža bez členenia je zastrešená ihlanom. Kostol patrí do skupiny východoslovenských kostolov, súvisiacich s činnosťou stavebnej kancelárie kráľovskej Komory. [1]
 

Ikonostas z konca 18. storočia je trojetážový s rokajmi a rokokovými rámami obrazov a so spojovacími klasicistickými stĺpikmi. Štyri dolné obrazy sú novšie. V južnej výklenkovej kaplnke sa nachádza oltárne tabernákulum s reliéfom kalicha z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 446.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 446.
GPS
49.137203, 21.228394
49°08'13.9"N 21°13'42.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk