Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hradište - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Hradište, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Secesný kostol postavený v roku 1898. [1] Podľa iného zdroja sakrálny objekt vznikol už v roku 1884. [2] Sieňová stavba so segmentovým oltárnym uzáverom a vysokou predstavanou vežou. Fasády sú hladké. [3]
 

Oltár je novoklasicistický s obrazom Krista na mori od maliara Františka Gyurkovitsa z Lučenca. [4]
 

Staré dokumenty potvrdzujú, že Hradište bolo fíliou katolíckeho farského úradu Uhorské. Každoročne oslavovali patróna svojho farského kostola sv. Jána apoštola, no po reformácii sa v roku 1622 zmenila farnosť na evanjelickú a. v. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 446.
[2] www.hradiste.sk (7.11.2016)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 446.
[5] www.hradiste.sk (7.11.2016)
Bibliografia
www.hradiste.sk
GPS
48.491937, 19.722700
48°29'31.0"N 19°43'21.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk