Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Turčiansky Michal (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Turčiansky Svätý Michal
Lokalita
obec Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol postavený pred rokom 1264. Loď bola zaklenutá v roku 1750 a obnovená v roku 1890. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté gotickou rebrovou klenbou s jedným žľabom na rebrách. V strede kríženia sa nachádza plastický kruhový svorník. Rebrá dosadajú do ostrolukej konzoly alebo priamo do steny. Na víťaznom oblúku je novší nápis vzťahujúci sa na stavbu a opravy kostola. V lodi je valená klenba s lunetami v renesančnom poňatí, hoci bola zaklenutá v roku 1750. Veža má takmer štvorcový pôdorys a jej priestory sú kryté renesančnou krížovou klenbou. Na južnej strane lode je pôvodný gotický vstupný portál s hruškovým prútom v ostení. Fasády objektu sú hladké, členené opornými piliermi. Presbytérium má gotické lomené okná. [1] Veža je zakončená barokovou cibuľovitou baňou s laternou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Hlavný oltár sv. Michala archanjela je neskororenesančno-barokový a pochádza z roku 1669. V strede má novší oltárny obraz sv. Michala archanjela z polovice 19. storočia. Na predele oltára je obraz Posledná večere s datovaním (1669), v nadstavci obraz Premenenie Pána. Po stranách stoja neskororenesančné plastiky sv. Petra a Pavla apoštolov. Bočný oltár sv. Štefana je barokový z prvej polovice 18. storočia. Ide o stĺpovú architektúru s obrazom svätca z roku 1892. Po stranách sú sekundárne umiestnené neskororenesančné plastiky. Bočný oltár Božského srdca je barokový z prvej polovice 18. storočia. Jeho architektúra je riešená podobne ako pri oltári sv. Štefana. Ústredná socha je novšia, sádrová. Kazateľnica je rokoková z druhej polovice 18. storočia. Kamenná neskorogotická krstiteľnica pochádza z roku 1520, neskôr bola čiastočne vmurovaná do steny. Má štvorhrannú nohu a polygonálnu nádrž s gotickým trojlistom. Na barokovom drevenom vrchnáku je plastika Krst Krista z druhej polovice 18. storočia. Na malom oltáriku v severnej bočnej kaplnke je socha Piety, baroková kópia gotickej sochy z konca 18. storočia. [2]
 

Patronátna lavica je z 18. storočia. Predný parapet je členený pilastrami a polygonálnymi obrazcami. Na operadle sú rozety a nápisy. [3]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola uvádza - barokový kalich zo začiatku 18. storočia, s ornamentom pásika, akantu, hlavičiek anjelov a rastlinných motívov, neskorobarokový kalich z polovice 18. storočia, strieborný, pozlátený s motívom pásika a hlavičkami anjelov, na nohe má tri oválne, emailom vyplnené kartuše s motívom kvetov, barokovú monštranciu zo začiatku 18. storočia s akantovou ornamentikou a drahokamami, po strane sú adorujúci anjeli, vo vrchole socha Boha-Otca. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnova sa uskutočnila v roku 1976. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý.
Prístup
Stojí na cintoríne, ktorý sa nachádza na vyvýšenine a je obohnaný kamenným múrom. Nad vchodom do záhrady je polkruhová brána so štítom, vo výklenku ktorého je baroková ľudová socha sv. Michala. [6] Kostol je situovaný v centre obce.
Fotogaléria
Turčiansky Michal (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 3/2020Turčiansky Michal (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 3/2020Turčiansky Michal (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 3/2020Turčiansky Michal (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 3/2020Turčiansky Michal (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 3/2020Turčiansky Michal (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 3/2020Turčiansky Michal (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 3/2020Turčiansky Michal (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 3/2020Turčiansky Michal (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 3/2020Turčiansky Michal (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 3/2020Turčiansky Michal (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 3/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 336.
[2 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 336.
[5] www.pamiatky.sk (12.3.2020)
[6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 336.
GPS
48.884477, 18.863709
48°53'04.1"N 18°51'49.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk