Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hrboltová (Ružomberok) - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ružomberok, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne ranogotický kostol z konca 13. storočia. V rokoch 1827 - 1830 bol klasicisticky prestavaný a o sto rokov neskôr rozšírený loďou kolmo na starú gotickú stavbu, takže dnes má severnú orientáciu. Pôvodne ranogotické presbytérium s krížovou rebrovou klenbou je na pravej strane novej lode. Na východnej strane presbytéria je úzke gotické štrbinové okno so širokou špaletou. [1]
 

Vnútorné zaradenie je novšie. Zo staršieho zariadenia sa zachovala ľudová kamenná polychrómovaná socha Panny Márie z polovice 19. storočia, retardujúca barokové dynamické formy. [2]
 

Ranogotický kostol mal dispozíciu pozdĺžneho jednolodia s plochým dreveným stropom a pravouhlú svätyňu, zo severnej strany so sakristiou, čo dokladá historický plán stavu kostola pred jeho prestavbou. Klasicistická prestavba bola realizovaná podľa projektu Uhorskej kráľovskej komory z roku 1826 od Johanna Jurkovicha. Zámer výstavby nového kostola iniciovaný správcom farnosti Imrichom Bobotom bol čiastočne upravený a v rokoch 1927 – 1930 došlo k prestavbe staršieho sakrálneho objektu priečnym vstavaním novej lode a svätyne s rovným uzáverom. Na bočnej strane kostola ostala zachovaná ranogotická svätyňa. [3]
 

Dnes je to jednoloďový kostol s rovným uzáverom presbytéria a vstavanou vežou, ktorá na priečelí vytvára nenápadný rizalit. Fasády sú hladké. Veža je zakončená zvonovitou prilbou dosadajúcou na podstrešnú terčíkovú rímsu.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v 70. rokoch 20. storočia. [4]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý.
Prístup
Stojí v blízkosti Váhu a železničnej trate. Obec je mestskou časťou Ružomberka.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 450.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 450.
[3] KOSOVÁ, Katarína et al.: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Slovart, 2008. s. 125.
[4] www.pamiatky.sk (5.4.2019)
GPS
49.101986, 19.244653
49°06'07.2"N 19°14'40.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk