Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gánovce
Lokalita
obec Gánovce, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria postavená v polovici 19. storočia. Jednopodlažná dvojtraktová budova na obdĺžnikovom pôdoryse, na severnej fasáde jedenásťosová, so stredným trojosovým rizalitom, v ktorom je dvojramenné schodište. Hlavní fasáda je členená pilastrami, nárožnou rustikou a polkruhovými frontónmi. Pred južnou fasádou sa nachádza terasa. V miestnostiach sú pruské klenby s medziklenbovými pásmi a kláštorné klenby. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Podrobný stavebno-historický prieskum, pre OSŠPSOP Poprad, 1982. Autorka: PhDr. Norma Urbanová. [2] Rekonštrukcia sa uskutočnila v druhej polovici 20. storočia a v roku 1999. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je dobrý. Slúži ako materská škola.
Fotogaléria
Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021Kúria Gánovce foto © Viliam Mazanec 11/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 368.
[2] PhDr. Norma Urbanová – výber výskumnej a publikačnej činnosti za roky 1967 – 2016. In: Monument revue, VI, č. 1, 2017, s. 88.
[3] www.pamiatky.sk (1.6.2019)
Bibliografia
www.ganovce.sk
GPS
49.029302, 20.324997
49°01'45.5"N 20°19'30.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk