Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hrušovo - zvonica
Lokalita
obec Hrušovo, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková prízemná drevená zvonica z polovice 18. storočia má netradičný vzhľad, no typické barokové zastrešenie. Jej zvukové otvory tvoria otvorené arkády so segmentovými uzávermi. Za nimi sa skrýva zvon odliaty v roku 1805 zvonolejárom Benjaminom Stephanidesom. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí na miernom svahu.
Fotogaléria
Hrušovo - zvonica foto © Ladislav Luppa 6/2021Hrušovo - zvonica foto © Ladislav Luppa 6/2021
Poznámky
[1] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. s. 160.
GPS
48.512312, 20.047872
48°30'44.3"N 20°02'52.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk