Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Iňačovce - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Jeňačovce
Lokalita
obec Iňačovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol zo začiatku 19. storočia (okolo roku 1800). Opravili ho v rokoch 1911 – 1912. Počas druhej svetovej vojny (v roku 1944) bol sčasti zničený. V roku 1945 sakrálny objekt obnovili. Ide o jednolodie so segmentovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Loď je krytá pruskými klenbami, ktorých pásy dosadajú na rímsové hlavice pilastrov. Hladká fasáda je členená farebným lizénovým rámom a podstrešnou rímsou, ktorá obieha aj vstupné priečelie v podobe malej striešky. Veža je členená lizénovým rámom a zakončená podstrešnou terčíkovom rímsou, na ktorú dosadá baroková cibuľa s laternou. V streche nad presbytériom je malá vežička. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]
 

Do dnešných dní nie je známy doklad o nejakom stredovekom iňačovskom chráme. V období reformácie patrili iňačovčania v 16. storočí pod farnosť Rebrín a v prvej polovici 17. storočia pod farnosť Senné. V polovici 18. storočia v obci stál farský gréckokatolícky drevený chrám so šindľovou strechou a jedným zvonom. Chrám bol zasvätený Zosnutiu Presvätej Bohorodičky. K filiálkam iňačovskej farnosti patrili Jastrabie, Rebrín, Senné, Stretáva a Stretávka. V 19. storočí postavili gréckokatolíci murovaný chrám. V minulosti pri gréckokatolíckej farnosti existovala aj škola. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Oprava chrámu sa uskutočnila v rokoch 1968 – 1972. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 492.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 492.
[3 - 4] www.grkatinacovce.webnode.sk (18.5.2017)
GPS
48.698514, 22.028359
48°41'54.7"N 22°01'42.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk