Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jablonica - socha sv. Jána Nepomuckého
Lokalita
obec Jablonica, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
V roku 1721 dal postaviť správca jablonického panstva Juraj Ragyoczi sochu sv. Jána Nepomuckého pri moste cez riečku Myjavu. Po zregulovaní riečky sa socha ocitla ďalej od jej koryta. Pieskovcová socha zhotovená v barokovom slohu má na prednej strane podstavca nápis: HIC FVIT QVII DAM VENCESLAI REGIS SACRO SILENTIO VICIT SEPVLTVS AQVIS COELO VIVIT. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
V súčasnosti sa nachádza na mieste, kde sa križuje Ulica Červenej armády a Svätojánska. [2]
Fotogaléria
Jablonica - socha sv. Jána Nepomuckého foto © Hana Farkašová 8/2016Jablonica - socha sv. Jána Nepomuckého foto © Hana Farkašová 8/2016Jablonica - socha sv. Jána Nepomuckého foto © Hana Farkašová 8/2016Jablonica - socha sv. Jána Nepomuckého foto © Hana Farkašová 8/2016Jablonica - socha sv. Jána Nepomuckého foto © Hana Farkašová 8/2016Jablonica - socha sv. Jána Nepomuckého foto © Hana Farkašová 8/2016Jablonica - socha sv. Jána Nepomuckého foto © Hana Farkašová 8/2016
Poznámky
[1 - 2] www.jablonica.sk (15.3.2017)
Bibliografia
www.jablonica.skwww.pamiatkynaslovensku.sk