Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jelšavská Teplica - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Gemerské Teplice, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1786. Neskôr bol upravovaný. Sieňový priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Interiér je krytý pruskými klenbami so štukovými obrazcami. Z troch strán je drevená vyrezávaná protestantská empora na stĺpoch. Fasáda je členená lizénovými rámami. [1] Veža je členená pilastrami a zastrešená dvojstupňovou zvonovitou prilbou s laternou.
 

Oltár je klasicistický zo začiatku 19. storočia, murovaný. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 spomína v sakristii fragmenty barokového oltára z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce. Jelšavská Teplica je miestna časť obce Gemerské Teplice.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 524.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 524.
GPS
48.601015, 20.272649
48°36'03.6"N 20°16'21.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk