Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jelšovce - Trojičný stĺp
Lokalita
obec Jelšovce, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický stĺp zo začiatku 19. storočia, ľudový.
Bibliografia
www.jelsovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk