Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gemerský Jablonec - Kostol sv. Abdona a Senena
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Almáď, Jablonica
Lokalita
obec Gemerský Jablonec, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne románsky kostol z polovice 13. storočia. Upravovaný bol začiatkom 18. storočia. Reštaurovali ho v roku 1933. Jednoloďový kostol s polkruhovým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Na veži sú združené románske okná so stredným stĺpikom, v južnej stene objektu je románsky kamenný portál. [1] Fasády sú hladké.
 

V interiéri je kazetový strop s maľovanou rastlinnou ornamentikou, datovaný rokom 1703. Drevený chór, ľudová práca z roku 1815 je od rezbára J. Kolára. Voľná socha Panny Márie, ľudová drevorezba je z polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Gemerský Jablonec - Kostol sv. Abdona a Senena foto © Ladislav Luppa 5/2019Gemerský Jablonec - Kostol sv. Abdona a Senena foto © Ladislav Luppa 5/2019Gemerský Jablonec - Kostol sv. Abdona a Senena foto © Ladislav Luppa 5/2019Gemerský Jablonec - Kostol sv. Abdona a Senena foto © Ladislav Luppa 5/2019Gemerský Jablonec - Kostol sv. Abdona a Senena foto © Ladislav Luppa 5/2019Gemerský Jablonec - Kostol sv. Abdona a Senena foto © Ladislav Luppa 5/2019Gemerský Jablonec - Kostol sv. Abdona a Senena foto © Ladislav Luppa 5/2019Gemerský Jablonec - Kostol sv. Abdona a Senena foto © Ladislav Luppa 5/2019Gemerský Jablonec - Kostol sv. Abdona a Senena foto © Ladislav Luppa 5/2019Gemerský Jablonec - Kostol sv. Abdona a Senena foto © Ladislav Luppa 5/2019Gemerský Jablonec - Kostol sv. Abdona a Senena foto © Ladislav Luppa 5/2019Gemerský Jablonec - kríž pred kostolom foto © Ladislav Luppa 5/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 376.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 376.
GPS
48.194565, 19.971340
48°11'40.4"N 19°58'16.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk