Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jenkovce
Lokalita
obec Jenkovce, okres Sobrance, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria postavená na začiatku 19. storočia. Ide o jednopodlažný objekt s obdĺžnikovým blokovým pôdorysom, ktorý má na dvoch čelných fasádach stredný trojosový rizalit s trojhranným štítom a polkruhovo zakončenými oknami. Ostatné okná sú pravouhlé. Fasády sú členené dvojitými nárožnými pilastrami s rímsovou hlavicou. Pred záhradnou fasádou sa nachádza menšia terasa s voľným dvojramenným schodiskom. Miestnosti majú rovné stropy. [1] Okolo kúrie sa nachádza pomerne rozsiahly prírodno-krajinársky park.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je dobrý. Slúži pre účely samosprávy.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 525.
GPS
48.654328, 22.209397
48°39'15.6"N 22°12'33.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk