Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kalná nad Hronom - Kostol sv. Petra a Pavla
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kalná nad Hronom, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol postavený v roku 1733, pri stavbe novej veže a sakristie. V roku 1866 bol prefasádovaný v neskoroklasicistickom romantickom slohu. Obnovili ho po druhej svetovej vojne. Je to typ jednoloďového kostola s polkruhovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a na západnej starne s predstavanou trojpodlažnou vežou. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou s lunetami, loď troma poľami pruskej klenby. Organový chór s murovaným parapetom dosadá na arkády. Fasády sú členené pilastrami. Vo výklenkoch priečelia sú sochy sv. Jána Nepomuckého a sv. Antona Paduánskeho. [1]
 

Hlavný oltár so závesným obrazom sv. Petra a Pavla je od A. Göbela z roku 1874. Bočné oltáre, Ružencovej Panny Márie a Božského Srdca Ježišovho, sú z roku 1937 od Ľ. Kanku a J. Weissa z Banskej Štiavnice. Rokoková kazateľnica s ružovými festónmi je z polovice 18. storočia. Kamenná rokoková krstiteľnica v podobe mušle, na vrchnáku s baránkom božím je z druhej polovice 18. storočia. Voľná socha Piety je neskorobaroková. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza barokové svietniky zo začiatku 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 8.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 8.
Bibliografia
www.kalna.eu
GPS
48.196653, 18.518010
48°11'48.0"N 18°31'04.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk