Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kamenný Most - Kostol sv. Maurícia
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kamenné Ďarmoty
Lokalita
obec Kamenný Most, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1746. Jednoloďová stavba s polygonálnym oltárnym uzáverom a predstavanou vežou, ktorú obnovili v roku 1957. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou a loď krížovou lunetovou klenbou. Výmaľba interiéru je od E. Massányiho z roku 1959. [1] Veža je zastrešená vysokým ihlancom. Fasáda je členená pilastrami a polkruhovo zakončenými oknami.
 

Hlavný oltár je neskorobarokový so stĺpovou architektúrou a plastikami sv. Štefana kráľa a sv. Ladislava. Na zvýšenej predele sú štyri reliéfy z polovice 18. storočia. Na ľavom bočnom oltári je obraz sv. Rodiny z prvej polovice 19. storočia. Pravý bočný oltár sv. Jána Nepomuckého je neskorobarokový so stĺpovou architektúrou, nadstavcom a ústredným obrazom, ktorý obklopujú barokové plastiky biskupov z druhej polovice 18. storočia. Kazateľnica je z konca 18. storočia so štyrmi rustikálnymi plastikami evanjelistov. Krstiteľnica je klasicistická, mramorová z prvej polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 13.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 13.
GPS
47.853760, 18.653630
47°51'13.5"N 18°39'13.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk