Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolný Hričov
Lokalita
obec Dolný Hričov, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ postavený v polovici 16. storočia. Ide o dvojpodlažnú budovu s obdĺžnikovým pôdorysom, pôvodnou vstupnou sieňou, v strede dispozície je schodište. Na severovýchodnom nároží bola ešte v polovici 50. rokov 20. storočia zachovaná bašta. Fasáda bola ešte v tom čase členená oknami, ktoré mali miestami zachované ostenie s nadokennou a parapetnou rímsou. Miestnosti prízemia sú klenuté valene s podkasanými lunetami. Na poschodí sú rovné stropy a valené klenby. [1]
 

Kaštieľ asi z roku 1556 je druhá najstaršia budova obce. Vznikol ako zemepanská mýtnica s obranným charakterom. Podľa niektorých prameňov ho postavil koncom 16. storočia pre Thurzovcov staviteľ Ján Kilian z Milána, ktorý prestaval aj bytčiansky kaštieľ. V čase svojho vzniku mala poschodová budova kaštieľa na prízemí priechod, kde sa vyberalo mýto. V bašte sídlil mýtnik a ozbrojená stráž. Priechod bol zrušený na začiatku 19. storočia. Kaštieľ mal pôdorys v tvare obdĺžnika, pričom na každom rohu bola nárožná veža. Začiatkom 20. storočia ho od majiteľa baróna Poppera odkúpilo urbárske spoločenstvo, ktoré objekt upravilo a opravilo. Pri úprave kaštieľa boli tri veže zbúrané, ponechali len jednu, podľa jej kruhového tvaru môžeme predpokladať, že všetky mohli byť kruhové. Posledná veža bola zbúraná pri adaptácii kaštieľa na kultúrny dom v rokoch 1955 - 1956. Historická podoba kaštieľa sa nachádza na maľbe Pavla Midulu na stene obecnej knižnice. [2]
 

V prízemnej časti budovy sa dodnes zachovali gotické klenby. Dolný Hričov bol súčasťou bytčianskeho panstva, poslední majitelia Esterházyovci ho v roku 1868 predali bohatému obchodníkovi s drevom Leopoldovi Popperovi. Začiatkom 20. storočia odkúpilo kaštieľ od baróna Poppera urbárske spoločenstvo v Dolnom Hričove a dalo ho prestavať. Po roku 1948 kaštieľ prešiel do majetku štátu a sídlilo tu MNV, kino, kancelárie, agitačné stredisko, pošta, knižnica, osvetová beseda a podobne. Potom, až do výstavby kultúrneho domu, v ňom bolo umiestnené obecné kultúrne stredisko i ústredňa slovenských telekomunikácií. [3]
 

Kaštieľ dal postaviť pravdepodobne Juraj Thurzo ako mýtnicu, v ktorej sídlili panskí úradníci. V podstate sa nejedná o kaštieľ v pravom zmysle slova, keďže nikdy neslúžil ako panské sídlo.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Dolný Hričov - kaštieľ, (č. ÚZPF 1337/1) - architektonicko‐historický výskum - rok 2023. Autorka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Jeho podoba je však podstatne zmenená.
Prístup
Osloboditeľov 197
Fotogaléria
Kaštieľ Dolný Hričov foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Dolný Hričov foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Dolný Hričov foto © Jiří Fiedler 7/1972
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 326.
[2 - 3] www.dolnyhricov.sk (31.3.2018)
[4] www.pamiatky.sk (27.4.2024)
Bibliografia
www.dolnyhricov.sk
GPS
49.232621, 18.629378
49°13'57.4"N 18°37'45.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk