Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Sľažany (Sľažany)
Lokalita
obec Sľažany, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskororenesančný kaštieľ z roku 1691, prestavaný bol koncom 18. storočia a v 19. storočí. Fasádová úprava je neskoroklasicistická z konca 19. storočia. Kaštieľ je dvojpodlažná obdĺžniková stavba s dvojtraktovou dispozíciou. Južná trinásťosová fasáda má uprostred pilierový portikus s tympanónom. Na severnej fasáde je trojosový stredný rizalit členený pilastrami. Miestnosti majú rovné stropy. V pivnici sú renesančné klenby. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Stojí v strede bývalej obce Horné Sľažany, ktorá tvorí spolu s obcou Dolné Sľažany jednu obec Sľažany.
Fotogaléria
Kaštieľ Horné Sľažany foto © Imrich Kluka 4/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 120.
Bibliografia
www.slazany.eu
GPS
48.395073, 18.328596
48°0 23' 42.26", 18°0 19' 42.95"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk