Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Marhaň
Iný názov
Marhoňa
Lokalita
obec Marhaň, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ s retardovanými rokokovými prvkami zo začiatku 19. storočia. Kaštieľ je dvojpodlažná bloková stavba, na hlavnej fasáde s predstavaným balkónom na kamenných stĺpoch. Pouličná fasáda je prízemná, má päťosový, tympanónom zakončený rizalit, situovaný do strednej osi stavby. Kordónová rímsa delí hlavnú fasádu na prízemnú a poschodovú časť. Na poschodí je fasáda členená pilastrami s nadstavcovou hlavicou a trojhranným frontónom, situovaným do stredu budovy. Okná majú segmentové frontóny. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Marhaň zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1920)Kaštieľ Marhaň foto © Imrich Kluka 8/2012Kaštieľ Marhaň foto © Imrich Kluka 8/2012Kaštieľ Marhaň foto © Imrich Kluka 8/2012Kaštieľ Marhaň foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Marhaň foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Marhaň foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Marhaň foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Marhaň foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Marhaň foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Marhaň foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Marhaň foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Marhaň foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Marhaň foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Marhaň foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Marhaň foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Marhaň foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Marhaň foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Marhaň foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Marhaň foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Marhaň foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Marhaň foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Marhaň foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Marhaň foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Marhaň foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Marhaň foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Marhaň foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Marhaň foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Marhaň foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Marhaň foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Marhaň foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Marhaň foto © Viliam Mazanec 7/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 294.
Bibliografia
www.obecmarhan.sk
GPS
49.168031, 21.451307
49°0 10' 4.91", 21°0 27' 4.71"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk