Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rožňové Mitice (Trenčianske Mitice)
Lokalita
obec Trenčianske Mitice, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ, ktorý bol na začiatku 18. storočia prestavaný. Kaštieľ je dvojpodlažná trojkrídlová budova so sedemosovým priečelím. V 19. storočí bol objekt neoklasicisticky upravený. Dvorová fasáda má balkón na dvoch pilieroch a zamurované arkády. V miestnostiach na prízemí sú valené klenby s lunetami a krížové hrebienkové klenby. Na poschodí sú rovné stropy. Strecha bola manzardová. [1]
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je katastrofálny. Objekt nemá strechu!
 

Po likvidácii bývalého šľachtického majetku samostatnú budovu kaštieľa kúpil v roku 1930 Jozef Straka, obchodník z Trenčína. Kaštieľ v roku 1979 odkúpila od M. Straku obec Trenčianske Mitice. V roku 2005 kaštieľ odkúpila od obce súkromná firma, ktorá sa zaviazala kaštieľ zrekonštruovať. [2]

Fotogaléria
Kaštieľ Rožňové Mitice foto © Imrich Kluka 3/2011Kaštieľ Rožňové Mitice foto © Imrich Kluka 3/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 301.
[2] www.trencianskemitice.sk
GPS
48.810413, 18.111891
48°048'37.5"N 18°006'42.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk