Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sládkovičovo
Iný názov
Diosek
Lokalita
obec Sládkovičovo, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neogotický kaštieľ postavený na starých renesančných základoch. Prestavaný bol v polovici 18. storočia a v roku 1885 ho upravili do dnešnej podoby. Drobné adaptačné práce prebehli v roku 1945. Objekt má v pôdoryse tvar písmena L a širšou stranou je orientovaný do ulice. Pôvodne to bola obdĺžniková bloková stavba s jednou vežou. Z renesančného obdobia sa zachovali pivnice s klenbami a dve miestnosti na prízemí. V baroku preklenuli niektoré prízemné miestnosti českými plackami. Poschodie a fasáda kaštieľa má pseudogotickú úpravu. [1] Ide o poschodovú budovu s vysokou manzardovou strechou, do ktorej vsunuli ďalšie obytné priestory. Na nároží je polygonálna veža, ktorú ukončuje cibuľovitá strieška. Bohato členená romantická fasáda má stĺpový balkón obrátený smerom do parku. V reprezentačnom centre dispozície stavby je drevené schodište. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia. Bol adaptovaný pre účely školy.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Stojí na začiatku obce, na jej severovýchodnej strane.
Fotogaléria
Kaštieľ Sládkovičovo zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1907)Kaštieľ Sládkovičovo - pohľad z dvora zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1910)Kaštieľ Sládkovičovo foto © Imrich Kluka 8/2010Kaštieľ Sládkovičovo foto © Imrich Kluka 8/2010Kaštieľ Sládkovičovo foto © Imrich Kluka 8/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 114.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 173.
GPS
48.206378, 17.646022
48°0 12' 22.96", 17°0 38' 45.68"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk